Lidya Madencilik | Sosyal Politikamız
Lidya Madencilik

Lidya Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ve iştirakleri maden arama ve işletme amacıyla kurulmuş; gerçekleştirmeyi planladığı madencilik projelerinin her aşamasında ulusal ve uluslararası standartlara uygun sürdürülebilir bir madencilik faaliyeti yürütmeyi benimsemiş Türkiye’nin öncü madencilik şirketlerindendir.

Sosyal sorumluluğumuzun bilincinde olarak; paydaşlarımıza duyarlı yaklaşımımız ve anlayışımızla, yatırımlarımızı insana, bilgiye ve teknolojiye yaparak performansımızı geliştirirken, değişen şartlar sonrasında gerekli güncellemeleri yapabilmek için uygun aralıklar ile gözden geçireceğimiz bu politika çerçevesinde belirlediğimiz hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz.

Lidya Madencilik | Sosyal Politikamız

Tüm çalışanlarımız sosyal sürdürülebilirlik konularında kararlıdır, sorumludur ve davranışlarıyla liderdir.

İlgili paydaşlarımız da dâhil olmak üzere tüm Lidya Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ve iştirakleri olarak madencilik faaliyetlerini yürütürken sosyal hedeflerimize ulaşabilmek amacıyla:

Faaliyetlerimizin sosyal risk ve etkilerini tanımlayan, değerlendiren ve yönetilmesini sağlayan bir yönetim sistemi anlayışını benimsemeyi ve uygulamayı,
Sosyal konularda ilgili yasal mevzuata, ulusal ve uluslararası standartlara ve diğer şartlara uymayı,
Etkin uygulanabilir kararlar ve önlemler alabilmek için; paydaş katılımının sağlandığı şeffaf bir iletişim kurmayı; faaliyetlerimizi etik ilkelere dayandırarak, yapıcı bir ilişki geliştirmeyi ve sürdürmeyi,
Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek, yöreye pozitif yönde değer katmak için; paydaşlarımızla iş birliği geliştirmeyi,
Sosyal açıdan güçlü ve sürdürülebilir bir kültür ile çalışmayı ve bu kültürün ilgili paydaşlarımızca yaşatılmasını sağlamayı,
Faaliyetimizin bulunduğu bölgelerde eğitim, sağlık, istihdam öncelikli olmak üzere sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek yerel refahın artışına katkıda bulunmayı ve yöreye destek olmayı,
Paydaş katılımını sağlamak üzere etkili, düzenli iletişim ve istişare kanallarını tesis etmeyi ve sürdürmeyi,
Şikâyet ve önerileri zamanında, adil, düzenli olarak ele alarak değerlendirmeyi ve bunun için etkin bir mekanizma geliştirmeyi,
Faaliyetlerimizle ilişkili potansiyel sosyal riskleri ve etkileri belirlemeyi ve proaktif şekilde yönetilmesini sağlamayı,
İnsan haklarına ve faaliyet gösterdiğimiz yörelerdeki kültürel değerlere, geleneklere, adetlere saygı duymayı,
Çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin farkındalıkları ile uygulamadaki yeterliliklerini eğitimlerle arttırmayı ve performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
Sosyal Sürdürülebilirlik Politikamızı düzenli olarak gözden geçirerek güncellemeyi

Vizyonumuz, yenilikçi ve çevik bir global maden şirketi olmaktır.