Lidya Madencilik | İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
Lidya Madencilik

Lidya Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ve iştirakleri maden arama ve işletme amacıyla kurulmuş; gerçekleştirmeyi planladığı madencilik projelerinin her aşamasında ulusal ve uluslararası standartlara uygun sürdürülebilir bir madencilik faaliyeti yürütmeyi benimsemiş Türkiye’nin öncü madencilik şirketlerindendir.

Sosyal sorumluluğumuzun bilincinde olarak; iş sağlığı ve güvenliğine öncelik veren yaklaşımımız ve anlayışımızla, yatırımlarımızı insana, bilgiye ve teknolojiye yaparak performansımızı geliştirirken, değişen şartlar sonrasında gerekli güncellemeleri yapabilmek için uygun aralıklar ile gözden geçireceğimiz bu politika çerçevesinde belirlediğimiz hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz.

Lidya Madencilik | İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Tüm çalışanlarımız iş sağlığı ve güvenliği yönetimi konusunda kararlıdır, sorumludur ve davranışlarıyla liderdir.

İlgili paydaşlarımız da dâhil olmak üzere tüm Lidya Madencilik ve iştirakleri olarak madencilik faaliyetlerini yürütürken, iş sağlığı ve güvenliği hedeflerimize ulaşabilmek amacıyla;

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskler, fırsatlar ve etkilerini tanımlayan, değerlendiren ve yönetilmesini sağlayan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini oluşturmayı ve uygulamayı,
İş sağlığı ve güvenliği performansının arttırılması amacıyla bu sistemi sürekli izlemeyi ve gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi,
Etkin ve sürekli gelişim sağlayan bir iş sağlığı ve güvenliği yönetimi için, işe uygun nitelikte ve yetkin personel seçmeyi ve personellerin sürekli gelişimini sağlamayı,
İş sağlığı ve güvenliği konusunda ilgili yasal mevzuata, ulusal ve uluslararası standartlara ve diğer şartlara uymayı,
Etkin uygulanabilir kararlar ve önlemler alabilmek için; ilgili paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın katılımının da sağlandığı şeffaf bir iletişim kurarak yapıcı bir ilişki geliştirmeyi ve sürdürmeyi,
Proaktif ve sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünü benimseyerek çalışmayı ve bu kültürün tüm paydaşlarca benimsenmesini sağlamayı,
Potansiyel riskleri belirlemeyi ve azaltmayı, tehlikeleri ortadan kaldırmayı veya kontrol etmeyi ve yaralanma, kazaları önlemek için risk kontrol hiyerarşisini dikkate alarak çalışmayı,
Yükleniciler, tedarikçiler de dâhil olmak üzere şirket çalışanlarının, işveren ve çalışan temsilcilerinin işbirliği içerisinde hareket ettiği bir yapı kurmayı,
İş sağlığı ve güvenliğine duyarlı çalışma koşullarını sağlamak için gerekli tüm ekipman ve sistemleri temin etmeyi,
Çalışanlarımızın eğitimler ile yetkinliklerini arttırarak performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
İş Sağlığı ve Güvenliği hususundaki uygulamaların şirketimizin tüm faaliyetleri için standart hale getirilmesini,
İnsan hatasını azaltmaya yönelik önlemleri alarak emniyetli çalışma ortamı oluşturmayı, Çalışmalarımızda sıfır iş kazası kültürünü benimsemeyi ve uygulamayı

Vizyonumuz, yenilikçi ve çevik bir global maden şirketi olmaktır.