Lidya Madencilik | Bakırtepe
Lidya Madencilik

Lidya’nın, Türkiye’nin kuzeyindeki üçüncü keşfidir. Proje, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Gümüşhane ve Giresun illeri arasında yer almaktadır.

Pontid Kuşağı’nın doğu kesiminde, Paleosen-Eosen yaşlı Granitik kayaçların ve Kuvars Porfiritik sokulum kayalaçrın Jura-Kretase yaşlı volkanik ve Sedimanter kayaçları kestiği yerde yer alır.

Keşif 2021 yılında yapıldı ve 25 bin metrelik çoklu sondaj programı tamamlandı. Kaynak-rezerv çalışmaları ve ön ekonomik değerlendirme devam etmektedir.