Lidya Madencilik | Kalite Politikamız
Lidya Madencilik

Lidya Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ve iştirakleri maden arama ve işletme amacıyla kurulmuş; gerçekleştirmeyi planladığı madencilik projelerinin her aşamasında ulusal ve uluslararası standartlara uygun sürdürülebilir bir madencilik faaliyeti yürütmeyi benimsemiş Türkiye’nin öncü madencilik şirketlerindendir.

Sosyal sorumluluğumuzun bilincinde olarak; yatırımlarımızı insana, bilgiye ve teknolojiye yaparak performansımızı geliştirirken, değişen şartlar sonrasında gerekli güncellemeleri yapabilmek için uygun aralıklar ile gözden geçireceğimiz bu politika çerçevesinde belirlediğimiz hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz.

Lidya Madencilik | Kalite Politikamız

Tüm çalışanlarımız kalite konularında kararlıdır, sorumludur ve davranışlarıyla liderdir.

İlgili paydaşlarımız da dâhil olmak üzere tüm Lidya Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ve iştirakleri olarak madencilik faaliyetlerini yürütürken, kalite hedeflerimize ulaşabilmek amacıyla;

Faaliyetlerimizde önce insan ve çevre yaklaşımına önem vermeyi,
Kalite standartlarının gerekliliklerine uymayı, Yaratıcı fikirlere değer vermeyi,
Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ürettiğimiz değerler ile birlikte dokunduğumuz tüm insanların mutluluğu ve gelişimini sağlamayı,
İlgili yasal mevzuata, ulusal ve uluslararası standartlara ve diğer şartlara uygun, etkili, verimli, objektif ve tarafsız yaklaşım ile tüm ilgili paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamayı,
Etik kurallara uymayı, Çalışanlarımızı geliştirmeyi, Önleyici ve düzeltici davranmayı, Tüm süreçlerde risk ve fırsat odaklı yaklaşım sergilemeyi, Etkili iletişime önem vermeyi,
Tüm süreçlerimizde bilgi teknolojilerinin etkili ve verimli kullanımı ile birlikte bilginin güvenli yönetimini sağlamayı,
İşimizde ve ilkelerimizde hak ve adalet duygusu ile hareket etmeyi,
Süreçlerimizin her aşamasında takım ruhuyla çalışmayı, çalışanlarımızın katılımını sağlamayı,
Çözümlerimizi ve iş modellerimizi sürekli geliştirerek bizi pozitif yönde farklılaştıracak olanı bulmayı,
Çözümlerimizi ve iş modellerimizi sürekli geliştirerek bizi pozitif yönde farklılaştıracak olanı bulmayı,
Yönetim sistemlerimizin tam katılıma dayalı olarak sürekli iyileştirilmesi ve geliştirmesini iş disiplini olarak kabul etmeyi,
Sosyal, psikolojik ve fiziksel açıdan ulusal ve uluslararası standartlara uygun çalışma ortamını sağlamayı ve sürekli kılmayı,

Vizyonumuz, yenilikçi ve çevik bir global maden şirketi olmaktır.