Lidya Madencilik | Çevre Politikamız
Lidya Madencilik

Lidya Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ve iştirakleri maden arama ve işletme amacıyla kurulmuş; gerçekleştirmeyi planladığı madencilik projelerinin her aşamasında ulusal ve uluslararası standartlara uygun sürdürülebilir bir madencilik faaliyeti yürütmeyi benimsemiş Türkiye’nin öncü madencilik şirketlerindendir.

Sosyal sorumluluğumuzun bilincinde olarak; çevreye duyarlı yaklaşımımız ve anlayışımızla, yatırımlarımızı insana, bilgiye ve teknolojiye yaparak performansımızı geliştirirken, değişen şartlar sonrasında gerekli güncellemeleri yapabilmek için uygun aralıklar ile gözden geçireceğimiz bu politika çerçevesinde belirlediğimiz hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz.

 

Lidya Madencilik | Çevre Politikamız

Tüm çalışanlarımız sürdürülebilir çevre yönetimi konusunda kararlıdır, sorumludur ve davranışlarıyla liderdir.

İlgili paydaşlarımız da dâhil olmak üzere tüm Lidya Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ve iştirakleri olarak madencilik faaliyetlerini yürütürken, çevresel hedeflerimize ulaşabilmek amacıyla;

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskler, fırsatlar ve etkilerini tanımlayan, değerlendiren ve yönetilmesini sağlayan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini oluşturmayı ve uygulamayı,
Çevre performansının arttırılması amacıyla bu sistemi sürekli izlemeyi ve gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi,
Çevresel konularda ilgili yasal mevzuata, ulusal ve uluslararası standartlara ve diğer şartlara uymayı,
Tüm süreçlerde risk ve fırsat odaklı yaklaşım sergilemeyi,
Etkin uygulanabilir kararlar ve önlemler alabilmek için; ilgili paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın katılımının da sağlandığı şeffaf bir iletişim kurarak yapıcı bir ilişki geliştirmeyi ve sürdürmeyi,
Çevresel konulara duyarlı çalışma koşullarını sağlamak için gerekli tüm ekipman ve sistemleri temin etmeyi,
Çalışanlarımıza çevresel konularda eğitimler vermeyi ve performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
Faaliyetlerimizin her aşamasında, yenilikçi ve uygulanabilir en iyi yöntem ve teknoloji kullanımı ile iş gücü, doğal ve diğer kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını ve maksimum şekilde korunmasını sağlamayı,
Çevresel hususlarda yürütülecek uygulamaların şirketimizin tüm faaliyetleri için standart hale getirilmesini,
Madencilik faaliyetleri esnasında sera gazı etkisi ve karbon salınımının azaltılması için gerekli tedbirleri almayı,
Hava, su, toprak ve gürültü kirliliğini önlemeyi ve/veya azaltmayı,
Faaliyet alanları ile ilişkili olabilecek biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması için gerekli tedbirleri almayı.

Vizyonumuz, yenilikçi ve çevik bir global maden şirketi olmaktır.